Diensten

 

Maken van inkoopbeleid

Lees meer...

Inkopers hebben baat bij een duidelijk inkoopbeleid: kaders en actuele procedures op basis waarvan ze keuzes kunnen maken en verantwoorden. Een goed inkoopbeleid vertaalt de organisatiedoelstellingen en de relevante wetgeving naar afspraken over inkoop. Het zorgt dat inkopers prettig en efficiënt kunnen werken. Wij helpen u dat inkoopbeleid te formuleren of actualiseren.

Uitvoeren van een Spend Analyse

Lees meer...

Met een Spend Analyse kijken we kritisch naar de uitgaven van uw organisatie: zijn die gedaan conform de kaders uit het inkoopbeleid? De Spend Analyse is dus een toets of beleid en praktijk wel met elkaar corresponderen. Is dat niet helemaal het geval – zijn de kaders bijvoorbeeld niet altijd even duidelijk gebleken en zijn als gevolg daarvan fouten gemaakt – dan kunt u daar actie op ondernemen.

Organiseren van een aanbesteding

Lees meer...

Het organiseren van een aanbesteding is voor veel onderwijsorganisaties te complex geworden om zelf te doen. De risico’s worden steeds groter. Wij nemen de volledige organisatie van een aanbesteding uit handen. Vanaf het kritisch beschrijven van de vraag tot en met het tekenklaar aanbieden van het contract. Dat doen wij exclusief voor het onderwijs en op de volledige inkoop: van gebouwen en ict tot drukwerk en kantoorartikelen.

Beheren van contracten

Lees meer...

Weet u of al uw contracten nog up-to-date zijn? Of ontvangt u misschien nog steeds producten of diensten die u contractueel niet meer af hoeft te nemen? Een onderwijsorganisatie heeft vaak zo veel contracten lopen, dat het overzicht weg is. Dat kan u ongewild en onbedoeld geld kosten. Veel geld … Geef ons daarom al uw contracten en wij geven u het overzicht terug.

Inkoopafdeling

Verschillende onderwijsorganisaties hebben zelf geen inkopers meer, maar leggen de complete verantwoordelijkheid voor de inkoop bij ons neer. Belangrijkste redenen zijn de toenemende complexiteit van aanbestedingen en de verhoogde druk van leveranciers die de boot missen of dreigen te gaan missen. Meer dan ooit is inkoop een specialisatie geworden die up-to-date kennis en vaardigheden vergt. Wij bieden u die. Mogen wij ook de inkoopafdeling van uw organisatie zijn?

Managen van contracten

Lees meer...

Contracten zijn vaak omvangrijke documenten, die lastig te managen zijn. Want weet u na een jaar of twee jaar nog wat er in dat ene contract stond? Of heeft u misschien wel eens getekend voor een prijsstijging van 5%, terwijl u in het contract had laten opnemen dat die maximaal 2% mocht bedragen? Met Contractmanagement bouwen wij periodieke controles in. Uw voordeel: u krijgt waarvoor u betaalt. Punt.

Besteldesk

Lees meer...

Bestellingen gaan binnen een organisatie vaak over meerdere schijven. En u weet: hoe meer schijven, hoe groter het risico op fouten. Heel simpel: hoe vaak komt het in uw organisatie niet voor dat een pakbon zoek is en u navraag moet doen of een product wel of niet is geleverd? Met de Besteldesk hebben wij een methodiek ontwikkeld waarmee bestelling, pakbon en factuur gegarandeerd gebundeld de administratie in gaan.

Faciliteren van inkoopsamenwerking

Lees meer...

Samen met een of enkele collega-onderwijsorganisaties wilt u onderzoeken of u inkoopkrachten kunt bundelen; bijvoorbeeld in het aanleggen van glasvezel. Punt is alleen: wie faciliteert en onderhoudt die samenwerking? Wie notuleert, wie initieert het onderzoek, wie is aanspreekpunt, enz.? De praktijk leert dat die samenwerking een impuls krijgt als iemand daar onafhankelijk ondersteuning aan geeft. Die rol nemen wij graag op ons.
Frisselsteinstraat 5, 5461 AD Veghel
T: 0413 745 084
E: Turn on JavaScript!
www.inkoopmeesters.nl
concept en productie: www.Schalkx.nl