VMBO De Rooi Pannen Eindhoven - Emilie Struble-Eickmans (directeur)

VMBO De Rooi Pannen Eindhoven - Emilie Struble-Eickmans (directeur)

Afgelopen week een prachtig traject mogen afronden met InkoopMeesters met een raamovereenkomst met een keukenleverancier voor 4 jaar als resultaat. 

Geen vanzelfsprekendheid voor ons. Het tegenovergestelde eerder. Omdat er weinig kennis met betrekking tot Europees aanbesteden in de organisatie aanwezig was, hebben wij ons bij de aanbesteding van de herinrichting van één van onze leskeukens laten bijstaan door InkoopMeesters. Zij kenmerken zich voor ons door het stellen van de juiste vragen, de kennis van onderwijs en de daarmee gepaard gaande processen en het doen van voorstellen waar wij zelf niet aan gedacht zouden hebben. En dat zonder enige vorm van dwang. Alle mogelijkheden werden tegen elkaar afgezet en de uiteindelijke keuze werd helemaal bij ons gelaten. We werden geholpen in het maken en volgen van de planning, we werden op tijd en volledig geïnformeerd en alles met een hoge mate van professionaliteit en flexibiliteit. We hadden niet tevredener kunnen zijn!