referenties

 

VMBO De Rooi Pannen Eindhoven - Emilie Struble-Eickmans (directeur)

Afgelopen week een prachtig traject mogen afronden met InkoopMeesters met een raamovereenkomst met een keukenleverancier voor 4 jaar als resultaat. 

Geen vanzelfsprekendheid voor ons. Het tegenovergestelde eerder. Omdat er weinig kennis met betrekking tot Europees aanbesteden in de organisatie aanwezig was, hebben wij ons bij de aanbesteding van de herinrichting van één van onze leskeukens laten bijstaan door InkoopMeesters. Zij kenmerken zich voor ons door het stellen van de juiste vragen, de kennis van onderwijs en de daarmee gepaard gaande processen en het doen van voorstellen waar wij zelf niet aan gedacht zouden hebben. En dat zonder enige vorm van dwang. Alle mogelijkheden werden tegen elkaar afgezet en de uiteindelijke keuze werd helemaal bij ons gelaten. We werden geholpen in het maken en volgen van de planning, we werden op tijd en volledig geïnformeerd en alles met een hoge mate van professionaliteit en flexibiliteit. We hadden niet tevredener kunnen zijn!

mboRijnland - Martine van der Schaft (teamleider inkoop)

Samen met InkoopMeesters zijn er al vele aanbestedingen gedaan voor onze organisatie.

Ze kunnen snel handelen, zijn flexibel en zorgen ervoor dat alles tijdig en volgens planning gerealiseerd wordt. Daarnaast zijn ze goed op de hoogte over wat er in de markt en op juridisch vlak allemaal speelt. Ze denken altijd mee in oplossingen die het beste past bij onze organisatie. Kortom; erg tevreden over de samenwerking!

RENN4 - Tobias Smits (controller)


We hebben de communicatie als goed ervaren tijdens de aanbesteding, eigenlijk ging alles vlot. InkoopMeesters bewaakt de regels omtrent het proces goed, brengt het geheel in kaart en stuurt daar ook goed op aan. Het kennisniveau ervaren wij ook als goed.
Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering maar wat ons betreft is alles naar tevredenheid verlopen. We zullen ook zeker InkoopMeesters inschakelen bij een volgende aanbesteding

INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda - Hans Miegielsen (beleidsadviseur ICT & IBP) 

Wij hebben ons bij INOS nu meerdere malen laten begeleiden door InkoopMeesters bij een Europese aanbesteding.

We zijn over deze begeleiding zeer tevreden. Voor een zeer nette prijs hebben we alle keren zeer deskundige begeleiding gehad. Daarbij konden we inhoudelijk volledig zelf bepalen wat we wilden en werd er door InkoopMeesters goed meegedacht en waar nodig gestuurd. De uitwerking van de stukken en het goed correct laten verlopen van het proces wordt professioneel door InkoopMeesters gedaan.

Wat ons verder aanspreekt is de no nonsens aanpak waarbij we samen bepalen wat er allemaal aan stappen gezet gaan worden en welke (interne) procedures we willen volgen.

Stichting Prisma - Anton Wullems (Lid College van Bestuur)


Halverwege 2018 zijn wij als Stichting Prisma gestart met de aanbesteding kopieer en printafdrukken. InkoopMeesters heeft dit traject voor onze organisatie begeleid.
In de aanloopfase zijn wensen en strategie met elkaar doorlopen en heeft InkoopMeesters de administratieve  last uit handen genomen.

De expertise en ervaring in deze materie heeft er voor gezorgd dat er voor ons een goed overwogen besluit is genomen om per februari 2019 met een nieuwe printpartner te starten.

Avans Hogeschool - Bas Husstege (Adviseur Marketing&Communicatie)


Ik ben zeer te spreken over de samenwerking met Marloes. Ik vind dat ze erg helder en duidelijk communiceert, juridische zaken goed kan vertalen naar begrijpelijke taal voor niet-specialisten en de materie snel en goed begreep. Daarnaast is het aanbestedingsdocument met de hulp van Marloes duidelijker, bondiger en daarmee ook leesbaarder geworden. Ik ben zeer tevreden, een dikke 9. Ik ben hard aan het denken over een kritische noot maar die kan ik niet noemen. Gewoon hartstikke goed gedaan.

Summa College - Ger Franssen (Hoofd Inkoop)


Het team van InkoopMeesters staat voor professionaliteit en expertise in alle disciplines van het aanbesteden. Vanwege hun doortastende no-nonsense aanpak, hun snelle handelen en korte communicatielijnen worden inkoopadviseurs van InkoopMeesters met regelmaat ingezet als aanvulling op ons inkoopteam.

InkoopMeesters staat open voor nieuwe ontwikkelingen en zoekt, binnen de wettelijke kaders, altijd naar de meest ideale oplossing voor het vraagstuk van de klant. Ze zijn in staat de opdrachtgever maximaal te ontzorgen vanaf marktonderzoek en inkoopstrategie tot en met het opstellen van het contracten en desgewenst het contractmanagement. Het is een prettige partij waarmee indien nodig snel geschakeld kan worden en die ons de afgelopen jaren vertrouwen heeft gegeven in haar kwaliteit en deskundigheid.

Stichting LVO - Frank Severens (inkoop adviseur)


InkoopMeesters heeft vaak aan een half woord genoeg om ons te begrijpen. Jean-Paul en zijn team zijn ‘meester’ in het maximaal uit handen nemen van werk, enkel het hoogstnoodzakelijke wordt bij de opdrachtgever, LVO in deze, teruggelegd.

Raad voor Rechtsbijstand - William van der Velden (Hoofd IM)


Vanaf het begin van ons aanbestedingstraject “ICT infrastructuur en virtuele werkplekken” is de pragmatische en praktische insteek van InkoopMeesters prima bevallen. Geen moeilijkdoenerij of wollig taalgebruik, maar gewoon duidelijk en to-the-point. Goed geluisterd naar onze wensen en ons waar nodig voorzien van prima advies op aanbestedingsgebied. De gehele aanbesteding is vakkundig begeleid en mede daardoor uitermate succesvol verlopen. Bedankt!

Onderwijsgroep Tilburg - Hans Hermans (Hoofd ICT)

De communicatie met InkoopMeesters is prima verlopen. Door het kennisniveau en de goede adviezen tijdens de aanbesteding multifunctionals hebben wij een prachtig document kunnen samenstellen.

De begeleiding is naar volle tevredenheid verlopen, daar waar wij twijfel hadden werden wij door InkoopMeesters op het juiste pad gezet.

Voor een volgend vraagstuk zullen wij zonder twijfel weer een beroep op jullie doen.

De Rooi Pannen - Jeroen Verschuren (Hoofd PR-bureau)

Bij de inkoop van een grote partij drukwerk hebben we, in het kader van aanbesteding, voor de eerste keer samengewerkt met InkoopMeesters. De kennis en kunde, de snelle en heldere manier van communiceren, de strakke planning en de transparante werkwijze zijn ons erg goed bevallen. Volop tevredenheid dus over deze samenwerking die wellicht in de toekomst wordt voortgezet.   

Stichting Respont - Ilja de Bree (Projectleider ICT)

Wij hebben in goede samenwerking het aanbestedings traject ICT beheer doorlopen. Van uit ons, Respont, kunnen we met een gerust hart zeggen dat de InkoopMeesters een bedrijf is dat precies weet waar en welke stappen in dit proces gezet moeten worden.

Deskundig, duidelijk en efficiënt zijn wel de sleutelwoorden.

Genoeg vrijheid om ook zelf de vragen te formuleren voor de bedrijven waar we nog enige vragen hadden. Een vervolg in de toekomst sluiten wij dan ook zeker niet uit.

Arcus College - Joost Starremans (Teamleider Inkoop Facilitair beheer en uitvoering)

Binnen het Arcus College ondersteunt InkoopMeesters het Facilitair Bedrijf met het verder professionaliseren van de inkoop. InkoopMeesters voert vrijwel alle aanbestedingen binnen het Arcus College uit, en geeft ook voor inkooptrajecten waarbij zij niet betrokken zijn adviezen.

Het contract tussen het Arcus College en InkoopMeesters bestaat uit drie onderdelen: strategisch, beleidsmatig en tactisch. Hierbij wordt het Arcus College ondersteund en geadviseerd met betrekking tot het inkoopbeleid, worden er een aantal keer per jaar spend analyses gemaakt om grip te houden op de uitgaven en begeleiden zij aanbestedingstrajecten binnen de organisatie. De toegevoegde waarde van de dienstverlening ligt voor het Arcus College vooral in de kennis op het gebied van de aanbestedingswet, het meenemen van eerdere ervaringen van andere aanbestedingen of vanuit de markt in onze trajecten.

Met name de kennis op het gebied van de aanbestedingswet neemt aantoonbaar veel risico’s weg. Daarnaast leidt de samenwerking tot rechtmatigheid van inkopen, doelmatige besteding van geld en tot besparingen van kosten.

Voornamelijk de authenticiteit, de rust en het vermogen om te luisteren wat er precies gevraagd wordt, waardeert het Arcus College in de dienstverlening van InkoopMeesters.  

KempenKind - Hans Derks (Voorzitter College van Bestuur)

De aanbesteding Meubilair is prima verlopen doordat alle vragen die we hadden ook naar volle tevredenheid beantwoord werden, duidelijkheid staat boven alles.

Strak in de planning omdat er een tijdsdruk was. Helder en transparant wordt er gewerkt.

Ik kan niet anders zeggen dan dat alles heel goed verlopen is. In de toekomst maken we graag weer gebruik van de expertise van InkoopMeesters.

ROC West-Brabant - Erik Groels (Senior Specialist Dienstverlening)InkoopMeesters ondersteunt ROC West-Brabant op alle fronten van het aanbesteden. Dat wil zeggen: niet alleen tijdens de aanbestedingsprocedure maar ook voorafgaand bij het vaststellen van het inkoopbeleid en plan van aanpak. Gedurende de aanbesteding is er totale ontzorging op alle vlakken, wat het voor de klant wel heel aangenaam maakt. Zelfs de nazorg is reuze in de vorm van het voeren van de evaluatiegesprekken en juridische ondersteuning tot na de implementatie van het contract. Wat wil de klant nog meer?

Tabijn - Erik van der Saag (sectormanager ICT)"Kundige partij met een prettige samenwerking, no nonsense beleid, doen wat je belooft!"

Onderwijsgroep Tilburg - Esther Paridaens (Teamleider Facility Services)

Wat heel bijzonder aan de dienstverlening van InkoopMeesters is dat alles op papier keurig is uitgewerkt en gedocumenteerd. Toch merk je ook dat ze heel erg praktisch zijn ingesteld. Ze staan voor je klaar om mee te helpen met het organiseren van bepaalde trajecten en staan altijd open voor sparren of meedenken. Dat wordt door ons zeer op prijs gesteld.

Door de tijd heen hebben we een fijne samenwerking. Ze zijn zeer enthousiast en laten merken dat ze plezier aan hun werk beleven en het leuk vinden om samen met ons tot een passende oplossing te komen. Dat stralen ze ook zeker uit, niets is te veel.

InkoopMeesters is heel goed in staat om de inkoop van het product of de dienst op papier goed uit te  werken en de vertaalslag te maken naar de praktijk. Daardoor ervaren wij dat wij samenwerken met echte professionals. Niet alleen van A naar B, maar het hele traject van A tot Z begeleiden, echt het ontzorgen van de klant.

Als we kijken naar het kennisniveau wordt er ruim de tijd genomen om de benodigde kennis op peil te houden. InkoopMeesters volgt vele trainingen binnen hun vakgebied zodat ze deze kennis weer in praktijk kunnen brengen bij de vraagstukken die bij onze organisatie voorbij komen.

De communicatie verloopt gestructureerd, we weten altijd waar we aan toe zijn. Zijn er tussentijds nog vragen kunnen we die op ieder moment stellen, die dan weer vakkundig en snel worden opgepakt. Ook het communiceren met en naar verschillende hiërarchische lagen binnen de organisatie wordt prima opgepakt.  

Het inlevingsvermogen voor de diverse situaties is zeer groot. Ze duiken echt in een specifieke situatie en daardoor bouwen ze aan het vertrouwen met de klant. Binnen het onderwijs zijn cultuurproblemen, en zij weten die problemen te doorbreken. Dat kan alleen als je je goed kan inleven in de klant en begrijpt hoe een schooljaar verloopt.

De ervaring door de jaren heen heeft ons vertrouwen gegeven in de kwaliteit en de kennis van InkoopMeesters, en wij zijn dan ook zeer tevreden over deze samenwerking.

Frisselsteinstraat 5, 5461 AD Veghel
T: 0413 745 084
E: Turn on JavaScript!
www.inkoopmeesters.nl
concept en productie: www.Schalkx.nl